181684

Array ( [0] => Array ( [category_id] => 6691 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => แนวข้อสอบ [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-03 09:31:39 [items_count] => 47 [items_count_all] => 222 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [1] => Array ( [category_id] => 7145 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-18 14:56:05 [items_count] => 5 [items_count_all] => 52 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [2] => Array ( [category_id] => 7237 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => กรมส่งเสริมสหกรณ์ [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-21 09:05:51 [items_count] => 2 [items_count_all] => 53 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [3] => Array ( [category_id] => 7373 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-24 09:20:00 [items_count] => 1 [items_count_all] => 213 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [4] => Array ( [category_id] => 7477 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-24 22:52:24 [items_count] => 5 [items_count_all] => 59 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [5] => Array ( [category_id] => 7513 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => สำนักงบประมาณ [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-26 09:35:52 [items_count] => 3 [items_count_all] => 142 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [6] => Array ( [category_id] => 7564 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-29 21:59:12 [items_count] => 8 [items_count_all] => 140 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [7] => Array ( [category_id] => 7648 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-30 13:33:08 [items_count] => 1 [items_count_all] => 69 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [8] => Array ( [category_id] => 7660 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => กรมที่ดิน [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-30 21:14:24 [items_count] => 2 [items_count_all] => 71 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [9] => Array ( [category_id] => 8043 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [description] => [image] => [mdate] => 2018-05-11 09:53:38 [items_count] => 7 [items_count_all] => 164 [status] => 1 [meta_title] => สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [meta_keywords] => สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [meta_description] => สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ) ) 1
test
ราคา 388.00 บาท

09 พฤษภาคม 2561

ผู้ชม 1529 ผู้ชม

แนวข้อสอบ พนักงานการเลือกตั้ง กกต. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
- แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.2544
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550?
- พรบ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบ  พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. 2550
- แนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
- แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2552
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน ( 3 เดือนย้อนหลัง) 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
- อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และรวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อ่านก่อนได้เปรียบก่อน ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ
- ซื้อวันนี้แถมฟรีแนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน ( 3 เดือนย้อนหลัง) ทุกเล่ม ทุกไฟล์ที่ซื้อ

##สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่##
Tel : 096-1065620
ID Line : @sua5532x
 
 
Engine by shopup.com